FIRST LOVE NEVER DIES

Anak: Inay, totoo ba na "First love never dies"?

Nanay: Aba, oo. Tignan mo yang tatay mo, hangga ngayon, buhay pa ang animal!

No comments:

 
Alfie Miranda